Aktuality

Taneční oddíl na Drahouši 9.3.2019

OTUŽILECKÝ ODDÍL - UZAMČENÍ ZIMNÍCH VOD 14.4.2019 ve 14.00 hod na Bartoňáku

V neděli dne 14.dubna 2019 ukončí na Bartoňáku svoji první zimní sezónu otužilecký oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Rakovník.

K poslednímu ponoření do zimních vod oddíl vyzývá své členy, ale i ostatní zájemce o zimní plavání ve volné přírodě.

TJ Sokol Rakovník zve k účasti také ostatní své členy a veřejnost.

Po posledním vynoření následuje opékání buřtíků a konzumace speciálních zimních zahřívacích nápojů z vlastních zásob.

Sraz účastníků pod rybníkem Bartoň u Rybářství ve 14,00 hod.

OTÁZKA č. 2 SOUTĚŽE KE 150.VÝROČÍ ZALOŽENÍ Tělocvičné jednoty Rakovník

Znáte jméno sochaře – zhotovitele stávající sochy T. G. Masaryka stojící před rakovnickou Sokolovnou, u které si každoročně připomínáme nejenom výročí prezidenta - osvoboditele, ale i důležitých událostí naší republiky ?

UPOZORNĚNÍ - v pondělí 18.3.2019 se nekoná od 18.00 hod cvičení v Domě osvěty z důvodu jednání zastupitelstva v těchto prostorách. Děkujeme za pochopení.

Letos slavíme 150 let od založení T. J. Sokol Rakovník

Taneční cvičení pro ženy, každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod, kontakt: Dáša 777 895 908

Položení kytice k pomníku TGM 6.3.2019

Sbírka klubíček na výrobu hraček pro onkologicky nemocné a nedonošené děti. Klubíčka vlny na pletení a háčkování můžete nosit do sokolovny stejně jako víčka od pet lahví. Děkujeme :)

Tradiční sokolský ples 23.2.2019 v kulturním domě v Senomatech.

S O U T Ě Ž K E 1 5 0. V Ý R O Č Í VZNIKU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL RAKOVNÍK

Tělocvičná jednota Sokol Rakovník vyhlašuje pro členy dětských kategorií soutěž ke 150.výročí založení rakovnické sokolské jednoty.

Soutěž se uskuteční ve čtyřech kolech od 15.února do 15. května 2019 . Otázky všech čtyř kol budou zveřejněny na web. stránkách jednoty a na nástěnce v prostorech Sokolovny , vždy k 15. dni v měsíci. Odpovědi vhazujte do schránky TJ Sokol Rakovník ve vstupní hale Sokolovny a to do zveřejnění další otázky , tj. do 15. dne následujícího měsíce . K odpovědi připište jméno , příjmení a příslušnost k oddílu.

Během celé doby soutěže sledujte pozorně nástěnku v Sokolovně. Zveřejňované příspěvky mohou být vodítkem pro vaši správnou odpověď.

Soutěž bude vyhodnocena jednorázově , výsledky zveřejněny v průběhu oslav 150. Výročí vzniku naší jednoty . Vítězové ( první tři v pořadí ) obdrží sportovní balíček.

OTÁZKA č.1 SOUTĚŽE KE 150.VÝROČÍ ZALOŽENÍ Tělocvičné jednoty Rakovník

Znáte jméno služebně nejstaršího starosty rakovnické sokolské jednoty z let 1900 až 1905 a 1908 až 1915 ?
Je po něm pojmenován i sál v prvním patře Sokolovny .

Své odpovědi s uvedením celého vašeho jména a kontaktu ( telefon, email)posílejte emailem na adresu : info@sokolrakovnik.cz, vhazujte do schránky T. J. Sokol Rakovník ve vestibulu rakovnické sokolovny, nebo odevzdávejte cvičitelům.

Sbíráme víčka z pet lahví pro Lynettku, tříletou holčičku s onkologickým onemocněním. Víčka dávejte cvičitelům nebo do sáčků v šatnách. Děkujeme TJ.Sokol Rakovník

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

2910486