Cvičitelé

MALÁ Šárka

KVALIFIKACE:

Cvičitel III.třídy všestrannosti
Cvičitel rodičů a dětí III.třída
2015 Osvědčení župy Budečské další náměty do cvičebních jednotek
2016 Osvědčení Odboru všestrannosti ČOS - Kruhový trénink
2017 Spolu nejen v pohybu - inspirace do cvičebních hodin - Osvědčení Župy Budečské
2018 Spolu v pohybu - osvědčení župy Budečské
2019 Osvědčení župy Budečské : Inspirace do cvičebních hodin - zdr, TV, senioři, jóga

ZAMĚŘENÍ : cvičení rodičů a dětí, předškoláci a nejmladší žactvo, žactvo, cvičení se seniory

KONTAKT : 730 115 138

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7486017