O nás

Sokol Rakovník je jednota začleněná do Sokolské župy Budečské se sídlem v Kladně. V současné době má jednota 413 členů, včetně přispívajících.

Věršina našich cvičení se koná v rakovnické sokolovně. Rakovnická sokolovna byla postavena podle návrhu architekta Otakara Novotného a je to jedniná sokolovna v České republice, která byla vyhlášena jako NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA - 20.2.2017.

Výbor TJ Sokol Rakovník pracuje ve složení

starosta – Ing. Josef Helebrant
místostarosta – Ing. Stanislav Jansa
jednatelka – Terezie Vyhnánková
hospodářka – Drahomíra Šindelářová
náčelnice – Jana Řežábková
místonáčelnice - Marie Šemeláková
náčelník – Luboš Vyhnánek
místonáčelník - Vladislav Severin
vzdělavatel - Ing. Jaromír Kratochvíl
člen výboru – MUDr. Anna Caithamlová
člen výboru - Mgr. Dagmar Erbáková

Revizní komise pracuje ve složení
Jana Paulová
Dagmar Horáčková
Lenka Jakoubková
Hana Borseková

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7486856