Přečtěte si

KUNG FU - popis tance 2.12.2012

KUNG FU

Řadový tanec napodobující boj japonských samurajů.
Doporučená skladba: KUNG FU FIGHTING - Carl Douglas ( 1974 )

I.FIGURA - "ramena"
- základní postavení - mírný stoj rozkročný, ruce v bok
1. výpad na PN vpřed vpravo, mírní předklon - současně pohyb ramen ( začíná levé rameno pohybem vpřed )
"a" pohyb ramen zpět
2. pohyb ramen jako v 1.
3. chodidlo LN zvednout a znovu došlápnout - trup narovnat
4. pravou přinožit k levé
5. - 8. = 1. - 4. - opačně na levou stranu

II.FIGURA - "boj"
1. ostrý výpad vpravo stranou, současně rice zkřížit před obličejem - PR je před LR
2. PR prudce "sekne" - vzpažit šikmo vpravo, podívat se za PR
3. LR prudce "sekne" - vzpažit šikmo vlevo, podívat se za LR ( PR zůstává ve vzpažení )
4. prudce přinožit a připažit - ruce tlesknou o stehna
5. - 8. = 1. - 4. - opačně na levou stranu ( 5. LR je před PR )

III.FIGURA "kop"
1. pravá krok vpřed - špičku vytočit vpravo, začínáme točit vpravo
2. levá výkov ( až na 90° ), současně předlokví LR "chrání obličej", pokračovat v točení vpravo
3. dotočit vpravo ( celkem obrat o 180°- konec obratu čelem proti výchozímu postavení ), nášlap na LN
4. PN výpad vpřed šikmo vpravo, trup mírně v předklonu, páteř rovná, obě paže propnuté, ruce v pěst
5. pohyb obou ramen obloukem vzhůru a vpřed
6. pohyb obou ramen obloukem vzhůru a vzad
7. pohyb obou ramen obloukem vzhůru a vpřed
8. pohyb obou ramen obloukem vzhůru a vzad

IV.FIGURA "kop"
1.-8. = 1. -8. III.figury
IV.figura končí v základním postavení, navazuje I.figura

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7655407